Top
Menu Luk

Asfalterede Nyheder


Ødelagte Cykelstier har en Asfalt Pris

Fra år 2017 til år 2018 er der gjort statistik over cykelulykker. I perioden blev der registreret 502 ulykker med omkomne og alvorligt tilskadekomne cyklister.

Det er ikke kun cyklisternes færden, men også cykelstiernes belægning, der er årsag til den kedelige pris. Hele 30% af ulykkerne forårsages af hullede og ødelagte asfaltbelægninger på cykelstierne. Det skyldes, at dette felt nedprioriteres i mange af landets kommuner, der hvert år modtager erstatningskrav, fordi at cyklister er kollideret med det ujævne underlag.


Cirkulær Asfaltproduktion

At kommunerne nedprioriterer, har ikke noget med asfaltpriser at gøre. Andre undersøgelser har netop vist, at de fleste asfaltfirmaer udnytter potentialet ved håndtering og sortering af genbrugsmaterialer, hvilket resulterer i mere end 30% genbrug af asfalt i slidlaget. Det viser, at der bliver sparet penge og naturressourcer, hvilket også skåner miljøet og klimaet.

Mere specifikt så resulterer det i reducering af CO2-udledning med helt op til 22% set i forhold til produktionen af nye materialer til asfalt. Det er ydermere til gavn for de danske skatteborgere, der spares for millioner af kroner.

Der er dermed sagt ingen grund til ikke at imødekomme opfordringen til at betale prisen for nye asfaltbelægninger og lapninger af hullerne i cykelstierne.

Klimaasfalt & Permeabel Asfalt

Én af årsagerne til de ødelagte asfaltbelægninger skyldes blandt den mængde af regn samt tyngde asfalten bliver udsat for. Regnskyl og regnbyer forekommer stadig hyppigere, hvilket skaber oversvømmelser især i byområderne. Det skyldes blandt andet tætte overflader samt kloaknet med for lidt kapacitet.

Et nyt innovativt initiativ og en kommende trend inden for asfaltindustrien lover prisværdige udsigter over de danske veje og stier. Klimaasfalt, også kaldet permeabel slidlagsasfalt, er betegnelsen for en belægning, der tager kampen op mod de store regnskyl, for at hjælpe danskerne af med de hullede veje og cykelstier.

Drænkapacitet

Permeabel asfalt definerer en multifunktionel belægning, der er udviklet med ca. 25% hulrum. Det vil i praksis sige, at denne drænasfalt kan absorbere, eller rettere sagt aflede, store mængder af drænvand. Vandet løber uhindret ned igennem asfalten, hvormed vandet afholdes fra at oversvømme kloaknettet i byerne. 

Støjreducerende Holdbarhed

Asfalten er desuden udviklet med et optimeret bindemiddel, modificeret bitium, der løfter holdbarhed og stabilitet til et niveau, der er mindst lige så stærkt som andre typer af asfalt. Det er en asfalt prisvinder, der afhjælper mange af landets belægningsrelaterede problemstillinger.

Asfaltprisen idag er det hele værd. Især når det kommer til miljøvenlig, sparsom belægning!

Asfaltpriser & Rådgivning

LT Asfalt hjælper med rådgivning og udførelse af alt, der har med asfalt og asfaltpriser at gøre.

Læs mere på wiki her