Har du en klar strategi for, hvordan du vil designe for fremgang i din virksomhed? Hvis du ikke kan visualisere og planlægge fremtiden, er der en stor sandsynlighed for at denne fremgang aldrig vil komme. Vi har samlet de vigtigste pointer fra et yderst interessant indlæg, skrevet af Mark Thorsen, på bloggen blivklog.dk.

Mark Thorsen foreslå at du griber sagen an som følger:

Analyser din branche

Brug Michael E. Porter’s Five Forces til at analysere konkurrencen i dit marked, og hvordan du kan tage højde for dem i din strategi. Her handler det blandt andet om at få en ide om, hvor stor en forhandlingsstyrke kunderne har, størrelsen af diverse indgangsbarrierer samt størrelsen og dermed styrke af konkurrerende virksomheder.

Lav en analyse af potentielle udefrakommende påvirkninger

Hvis du f.eks. er på vej ind i oliebranchen, er der mange udefrakommende faktorer som kan spille ind. Du er tvunget til at tage højde for miljø, politik og lovmæssige forhold. Dette kaldes for en makromiljø analyse. Den hjælper dig til at være proaktiv, når det kommer til påvirkning om planlægning omkring disse emner.

Er din branche meget omskiftelig og uforudsigelig?

Du får også brug for at tage stilling til, i hvor høj grad det forventes af dig at være omstillingsparat. Dette kan have stor indvirkning på hvordan du bør lede din virksomhed, og hvilken kultur og hvilke normer du bør indføre. Mark Thorsen anbefaler Degree of Turbulence-analysen.

Gå tæt på dine konkurrenter

I brancheanalysen fik du et overordnet indblik i branchen og dens spillere, nu er det tid til at fokusere på konkurrenterne og undersøge hvordan du kan lære af deres måde at drive forretning på. Gennem en konkurrentanalyse kan du både lære nye måder at gøre ting på, men også finde ud af hvad du ikke skal gøre og eventuelt hvor der kan være huller i markedet.

Inden du investerer hele pensionen

Inden du springer på hovedet i et nyt iværksættereventyr, bør du have en god ide om risikoen i dit projekt. Hvad kan gå galt, hvad kan være årsag til det går galt og vigtigst af alt – hvor slemt står det til hvis det skulle ske? Du bør også gøre dig nogle tanker om, hvordan du vil komme videre efter et eventuelt nederlag.

Saml det hele i en god, gammeldags SWOT

SWOT-analysen fungerer ganske fint, til at samle resultatet af ovenstående analyser.