Det er en kendt sag at mange produktionsjobs er flyttet til udlandet pga. de lavere lønomkostninger. Mindre kendt er det dog, at mange vidensjob efterhånden også er begyndt at forlade landet.

Dårlig udvikling

I Danmark har vi i mange år slået os op på at vi er et videnssamfund. Vi lever i højere grad af vores hjernekraft og vores evne til at udvikle og forske, end vores manuelle produktionsevne. Mange produktionsjobs har i en lang årrække forladt Danmark. Det er sket fordi produktion er langt billigere i andre landet. Det er især på lønparameteret at Danmark ikke kan matche de konkurrerende lande. Produktionen er i høj grad gået til lande i Østeuropa og Asien.

Nu er turen så i nogen grad kommet til videns jobbene. Det bedste eksempel kommer fra en af sværvægterne i dansk industri, nemlig vindmølleproducenten Vestas. Direktør for forskning og udvikling i Vestas Finn Strøm Madsen vurderer, at af de 500 nye stillinger inden for udvikling vil de fleste af dem gå til udlandet.
Bliver det trenden i de kommende år er der god grund til panderynker i Danmark. Bliver vi også udkonkurreret på parametre som forskning og innovation, bliver det meget svært for Danmark at konkurrere internationalt. Det er både dårlige nyheder for den danske stat, og for de danske arbejdere. Det vil i højere grad være sværere at finde et job inden for landets grænser, hvis flere og flere jobs flytter til udlandet.

Danskere flytter også til udlandet      

Nye tal viser at ca. 3.000 danskere hvert år flytter til udlandet for at forfølge en karriere i udlandet. Der er selvfølgelig både gode og dårlige aspekter i denne udvikling. Flytter en dansker til udlandet for at arbejde og dygtiggøre sig, for senere at vende hjem og bidrage til det danske samfund, er det yderst gavnligt.

Flytter en dansker derimod til udlandet for at arbejde med henblik på at forblive i udlandet, er det dårlige nyheder for Danmark. På den måde bliver der ikke betalt tilbage på de velfærdsydelser personen har modtaget gennem hele sin opvækst og uddannelse. Mange vælger at flytte til udlandet, grundet det høje skattetryk i Danmark. På den måde kan de selv tjene en højere løn, men Danmark går glip af de skattekroner de kunne have indbragt ved at blive i Danmark.