Hvis du ikke selv ønsker at stå for dit regnskab, så kan du altid gøre brug af et af de mange virksomheder du finder online eller på de gule sider. Der findes mange professionelle regnskabs virksomheder i Danmark, som tilbyder hurtig og professionel bogføring, regnskab og momsregnskab.bogføring og momsregnskabHvert år, så oplever SKAT, at der sker fejl i diverse momsregistreringer og årsopgørelser, og oftest på grund af dårlig bogføring. De fleste fejl, sker ved ny-oprettede virksomheder, som måske ikke er rutineret i kunsten. Det kan være rigtig svært, for første-gangs selvstændige, at holde styr på hvad der skal registreres hvor, samt hvilke bilag er vigtige at sende med. De fleste gør sig dog klogt i, at ansætte professionel hjælp. Det kan godt være det koster lidt ekstra her og nu, men til gengæld, så slipper du for en kæmpe hovedpine senere i forløbet. Når tiden kommer til årsregnskabet, så har de der ansætter professionelt hjælp deres på det tørrer.

Årsregnskab

Et årsregnskab udarbejdes én gang om året, og viser virksomhedens økonomi for et år. Den viser blandt andet hvordan virksomhedens midler er blevet brugt, samt hvordan virksomhedens økonomi har det. Derfor, så skal du bruge alle bankudskrifter, årsopgørelsen fra banken og kasserapporterne. Et årsregnskab består af følgende:

  • En resultatopgørelse
  • En balance
  • og eventuelle noter

Udover Årsregnskabet, så skal din virksomhed også føre et momsregnskab. I næste afsnit, vil jeg kort komme ind på hvad det vil sige, at føre et momsregnskab.

Momsregnskab

Et momsregnskab er som regel en integreret del af et forretningsregnskab. Alle registrerede virksomheder, skal føre et momsregnskab. Opgørelsen viser hvor meget man skal betale SKAT i moms. Der er to ting man skal være opmærksom på ved momsregisterring, den ene er indgående moms(købsmoms), den anden den udgående moms(salgsmoms). Endelig, så skal enhver virksomhed også have styr på deres bogføring.

Bogføring

Bogføring, er et begreb der praktisk talt dækker alle regnskaber. Det betyder i og for sig, at føre et løbende regnskab og afstemning. At lave en bogføring, hjælper dig som virksomhedsejer i, at se hvor meget det er du skylder, har til gode og har af værdi i virksomheden. De ting du skal have styr på ved bogføring er:

  • Din kontoplan
  • Kassekladde
  • Faktura
  • og endelig dine debitorer og kreditorer

Hvis du ikke føler, at du selv har styr på alle overstående begreber og regnskaber, så burde du søge hjælp fra en professionel. Det spare dig i sidste ende for flere penge, end det du betaler for en bogholder eller revisor.