Ønsker du at udskifte din eksisterende varmekilde til en mere miljørigtig løsning? så vil et jordvarmeanlæg være en god løsning for dig, hvor du samtidig kan spare mange penge på din elregning. Dette skyldes at den passive varme, lagret i det øverste lag af jorden, bliver udnyttet, ved at der nedgraves slanger i jorden. Herfra genereres varmen ind til en jordvarmepumpe, der derfra sender varmen ud i radiatorer eller gulvvarme. Men hvilket jordvarmeanlæg skal du vælge? Det kan være vanskeligt at finde hvilket anlæg der matcher netop dine behov. Hvis du ønsker at vide mere og måske indhente et sådant tilbud, kan du med fordel gøre dette her: www.jordvarmeanlaegpris.dk.

shutterstock_87805516

Hvad er et jordvarmeanlæg så?

Et jordvarmeanlæg er den miljørigtige opvarmningsform som kan give dig den højeste besparelse på varmeregningen. Særligt hvis du udskifter dit oliefyr eller naturgasfyr vil der være store besparelser at hente,hvor det vil være muligt at reducere dit forbrug med op til 75 %. Du skal dog være sikker på at dit hus er grundigt isoleret inden du etablerer dit jordvarmeanlæg ellers kan du opleve at du ikke vil være i nærheden af den besparelse du havde regnet med, og dermed vil investeringen af jordvarmeanlægget være en meget dyr én af slagsen.

Ved siden af besparelser på din egen varmeregning er der mulighed for at reducere CO2 udslippet med cirka 50 %. Hvis du helt vil undgå at udlede CO2 skal du kombinere dit jordvarmeanlæg med andre opvarmningsformer for eksempel et solcelleanlæg, dermed kan du om sommeren være mere eller mindre afhængig af elvarme. Med et jordvarmeanlæg vil der altid skulle bruges el om vinteren for at holde anlægget kørende ved jævne temperaturer, til gengæld vil et jordvarmeanlæg kunne køre året rundt uden problemer.

Hele besparelsen ved et jordvarmeanlæg sker ved at den lagret varme i jorden udnyttes. Dette gør den ved at der nedgraves slanger på cirka en meters dybde. I disse slanger ligger en såkaldt frostvæske som optager varmen i jorden. I huset er varmepumpen installeret. frostvæsken løber fra jordslangerne ind til varmepumpen. Varmepumpen hæver derefter temperaturen og sender derefter frostvæsken videre til husets varmtvandsbeholder og derefter videre ud i husets radiatorer og/eller gulvvarme. Et jordvarmeanlæg vil være i stand til både at varme dit vand og din bolig op året rundt.

Vigtigt at være opmærksom på når du investerer i et jordvarmeanlæg!

Hvis du ønsker at anskaffe dig et jordvarmeanlæg, er der nogle faktorer du skal være opmærksomme på. Dette gælder primært når prisen og mulig besparelse skal findes. Her spiller faktorer som; husets og grundens størrelse, dit nuværende varmeforbrug, din eksisterende varmekilde, hvor godt dit hus er isoleret, ønskes der at tilkoble solceller osv., alle sammen ind.  Derfor er det vigtigt at finde ud af præcis hvad dit behov er, så du kan finde netop det jordvarmeanlæg der vil være ideelt for dit behov. Når du har afdækket dine behov, vil du kunne sammenligne og indhente tilbud til forskellige jordvarmeanlæg, hvilket også vil være muligt på ovenstående link, og herfra udvælge netop dit jordvarmeanlæg.